Wie zijn wij?

Raad van Toezicht

Kees Brinkman (bedrijfsadviseur) – Voorzitter
Servaes Soons (notaris) – Lid
Bernd – Lid

Bestuur

Paulien Fopma – Bestuurslid
Nanda Koopmanschap – Bestuurslid
Arnold Kraakman – Bestuurslid

Cliëntenraad

Bernd
Rens
Sander

Coaches

Ewout Besseling (coach)
Opleidingen:
HBO Social Work
PHBO trainer Weerbaarheid
Oplossingsgericht werken
TACt-I (training agressie controle individueel)
Geweldloos verzet
Rots en Water training (basiscursus)
Rots en Water training en autisme spectrumstoornissen

Werkervaring:
Straathoekwerker, contact leggen met jongeren op straat
Ambulant begeleider gericht op jongeren en jongvolwassenen met diagnose in ASS of ADHD
Rots en water trainer, gericht op jongeren en jongvolwassenen (met ASS)
Trainer agressie controle individueel voor Actium gericht op jongeren 12-18jr

Niet teveel praten, maar doen is mijn motto. Letterlijk in beweging komen om van daaruit te ontdekken waar je kwaliteiten liggen, maar ook je valkuilen. Als je hiervan bewust bent kan er ruimte ontstaan voor verandering. Ieder mens is uniek en dit bepaalt ook dat de begeleiding op jou als persoon afgestemd zal worden, om zo het beste in jezelf naar boven te halen. Samen met jou wordt de begeleiding op maat gemaakt.

Ivo Doors (coach)
Opleidingen:
HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
GGZ Agoog
Diverse trainingen waaronder Sociale Netwerk Versterking, Oplossingsgericht werken
Geweldloos verzet en Eigen kracht conferentie

Werkervaring:
Ambulant begeleider van jongvolwassenen met diagnose in ASS, ADHD en gedragsproblematiek
Algemeen Maatschappelijk Werker
WMO Consulent

Ben je toe aan nieuwe uitdagingen, maar je mist de inzichten om die veranderingen te manifesteren. Je wilt bijvoorbeeld meer van je leven maken, alleen de visie om dit te realiseren is nog zoek. Of je wordt geconfronteerd met een situatie die om radicale, snelle en adequate acties of beslissingen vraag, maar het ontbreekt aan daadkracht en creativiteit.
Veranderingen in het leven, op zowel persoonlijk vlak als in het dagelijks leven genereren vaak grote stress. Als coach help ik je deze nieuwe uitdagingen aan te gaan, haalbare doelen te stellen en te realiseren. Dit doe ik door in de begeleiding met geduld en rust naast je te staan.

 

Fopma-e1410851940178Paulien Fopma (coach/bestuurder bij IBASS)
Opleidingen:
Bachelor Pyschologie, Master Arbeids- en Organisatiepsychologie
Post HBO Loopbaanorientatie en advisering
Post HBO Casemanagement en Regie op Verzuim
Post HBO Autisme bij Autisme Centraal
Veel cursussen op het gebied van persoonlijke effectiviteit en organisatieontwikkeling

Werkervaring:
Coaching van bijstandsgerechtigden naar werk, met psychosociale problemen en/of praktische zaken
Loopbaancoaching en arbeidsmarkttrainingen voor diverse doelgroepen
Meer dan 10 jaar ervaring als trainer en begeleider organisatieontwikkeling

Het feit dat ieder mens anders is, maakt het werken als individueel begeleider zo boeiend voor mij. Ik vind het altijd een mooie puzzel om te zoeken naar wat iemand nodig heeft. Autisme speelt een belangrijke rol in mijn persoonlijke leven. Dit heeft mij zicht gegeven op de uitdagingen van het leven met een Autisme Spectrum Stoornis.

Manon van Gogh (coach)
Opleidingen
HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening
HBO Propedeuse Toegepaste Psychologie
Post HBO – autisme – Dr. Leo Kannerhuis
Rots & Water trainer
Cursussen: brainblox, oplossingsgericht werken, diverse verdiepende cursussen mbt autisme.

Werkervaring
Ambulante begeleiding aan leerlingen met autisme op het ROC
Deskundigheidsbevordering aan docenten mbt complex autisme
Werkveldexaminator op de HAN (SPH)
Sociotherapeut deeltijdbehandeling voor jongvolwassenen met autisme
Trainer: rots & water, sociale vaardigheden, assertiviteit, psycho educatie, prikkelverwerking, plannen en organiseren.
Pedagogische medewerker in de jeugdhulpverlening (meiden crisis opvang, flexibel verblijf groep Lindenhout)

 Op verschillende momenten in je leven kan je wel wat ondersteuning gebruiken. Het is soms fijn als er iemand met je mee denkt als je er zelf niet helemaal uitkomt. In mijn coaching probeer ik je bewuster te maken van je eigen kracht. Ik daag je uit om te kijken naar wat je wil bereiken, hoe je daar kunt komen en wat je daarvoor nodig hebt. Vaak kun je meer dan je denkt!

 

Simone van der Ham (coach)
Opleidingen:
Pabo
Speciaal Onderwijs
Master SEN (gedragspecialist)
ACC coach counselor met specialisatie hooggevoeligheid
Mindfulness
Co-teaching
Autisme in het onderwijs

Werkervaring:
Lesgeven in cluster 4 aan kinderen met autisme, ADHD en hechtingproblematiek
coachen van mensen in een ontwikkelingsgebied dat ze zelf bepalen, zoals het leren kennen van jezelf en omgaan met onzekerheden

Als coach ben ik degene die meekijkt in je leven en die je stimuleert om het beste in jezelf naar boven te halen, zodat je gebruik maakt van je eigen kracht. Ik luister, begeleid en daag je uit om je verder te ontwikkelen en bewuste keuzes te maken die bij jou passen. Ik werk daarbij volgens mijn kernwaarden liefde, verbondenheid en openheid.

hans-harmsen-e1447226818195Hans Harmsen (coach)
Opleidingen:
HBO Pedagogische Academie
MBO Sociale Dienstverlening
Post HBO Akte Speciaal Onderwijs: leerroute ZMOK
Master SEN Beeldcoach
Cursus co-teaching
Diverse congressen en studiedagen ASS

Werkervaring:
Ambulant begeleider / gedragsspecialist cluster 4 leerlingen met ASS diagnose
Begeleiden / coachen van docenten VO m.b.t. leerlingen met ASS diagnose
Individuele SOVA training voor ASS leerlingen m.b.v. video-opnames
Leerkracht speciaal onderwijs ZMOK afdeling psychiatrie

Volwaardig lid zijn van een gemeenschap, erbij horen, dat is wat ik samen met mensen met autisme wil helpen bevorderen. Maar ook, accepteren dat je anders bent, speciaal en dat je daar trots op mag en kunt zijn ! Ik werk praktisch en doelgericht maar vind ook bewustwording en (zelf)inzicht belangrijk zowel voor de cliënt als mijzelf ! Gelijkwaardigheid is voor mij een basishouding. Samen kun je iets bereiken.

Tim Horstik fotoTim Horstik (coach)
Opleidingen:
HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Werkervaring:
SOVA groepstraining voor ASS leerlingen
Ambulant begeleider jongeren met ASS diagnose
Woonbegeleider bij Driestroomhuis
Begeleider tijdens weekenden en vakanties voor kinderen en jongeren met ASS

Ik vind het een mooie uitdaging om jongeren en jongvolwassen te begeleiden in hun ontwikkeling. Bij deze begeleiding wil ik samen met jou zoveel mogelijk kijken naar de mogelijkheden in plaats van de beperkingen. Daarmee wil ik jongeren laten ervaren dat ze vaak nog veel meer in hun mars hebben dan ze zelf denken.

Francien Hoving (coach)
Opleidingen
Agogisch werk
Ambulant jeugd- en gezinsbegeleider ( post HBO)
Beeldende therapie coaching op basis van ACT ( acceptatie en commitment therapie
Co trainer SOVA ( sociale vaardigheid training)
Cursus competentie gericht werken
Cursus Rouw en verlies
Diverse trainingen op het gebied van verbale en fysieke agressie beheersing

Werkervaring
Groepsleidster/mentor in de jeugdhulpverlener
Groepsbegeleidster buitenschoolse opvang+ aan Marokkaanse tieners
Groepsbegeleidster/mentor volwassen verstandelijk gehandicapten met ASS
Sociotherapeut in de kinder- en jeugdpsychiatrie op de kliniek en ambulant
Sociotherapeut behandeling in de klas
Praktijk voor beeldende therapie & coaching

Ieder mens is uniek! In mijn coaching en begeleiding stem ik af en sluit aan op wat er nodig is. Kijken naar belangen, behoeftes en verlangens van het individu, daar hecht ik veel waarde aan. Samenwerken, de puzzelstukjes neer leggen en kijken hoe we de puzzel kloppend en werkbaar kunnen maken vind ik een mooi en boeiend proces.

Jong_deHan de Jong (coach)
Opleidingen:
Heao BE
Post HBO HRM
Module Inleiding in de Psychologie (Open Universiteit)
Brainspotting

Werkervaring:
Manager financiële administratie
Jobcoach bij Swilion
Jobcoach bij IBASS
Bestuurslid bij IBASS
Trainer en coach bij Postel & de Jong

Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van mensen, mensen helpen zichzelf te helpen en ‘de weg weten’.

Titia Jonkers (coach)
Opleidingen
Bewegingsagoog en Psychomotorisch therapeut (pmt-er)
Post-HBO ACT trainer/therapeut (acceptatie en commitment therapie
Post-HBO Effortless Coaching
Post-HBO Empowerment trainer
Rots en water trainer (met specialisatie autisme)
Post HBO autisme begeleider bij het Dr. Leo Kannerhuis
Cursus Oplossingsgericht werken

Werkervaring:
Bewegingsagoog
Trainer in sociale vaardigheden/ psycho-educatie/ rots en water/ Empowerment
Ambulant begeleider op het MBO voor jongeren met ASS
Begeleider van leerweekenden voor jongeren met autisme
Behandelaar van de volwassen groepen
Begeleider van partner psycho-educatie groepen
Coach voor mensen met ASS bij een coachingsbureau.

Ik ben iemand die graag vanuit verschillende invalshoeken werkt; ik kijk wat aansluit bij iemand en ga daar op in. Ik ben er van overtuigd dat ieder zijn eigen wijsheid heeft en begeleid graag in het vinden daarvan. Verder vind ik het belangrijk om zaken concreet te maken, goed handelbaar, zodat je het mee kan nemen in je dagelijks leven. 

 

Foto-Nanda-e1416215879458Nanda Koopmanschapkeurmerkzpokeautisme (coach/bestuurder bij IBASS)
Opleidingen:
HBO Sociaal Pedogisch Hulpverlening
HBO PABO
Master Sen Gedragsspecialist
Kindercoaching
Rots en Water trainer

Werkervaring:
Leerkracht  speciaal onderwijs (SBO, cluster IV)
Begeleiding & Coaching van kinderen, jongeren en volwassenen met ASS (ZZP-er)

In mijn begeleiding & coaching wil ik graag dat mensen weer trots op zichzelf zijn, want dat gun ik iedereen! Om het beste uit jezelf te halen, heb je soms een steuntje in de rug nodig. Samen gaan wij aan de slag met jouw talenten om straks te kunnen waar jij nu nog tegenaan loopt

KorinkJose Korink (coach)
Opleidingen:
Klinische Psychologie
Basiscursus in de gedragstherapie
Master in Neurolinguïstisch Programmeren(NLP)
Opleiding tot Re-integratiebegeleider en Verzuimconsulent

Werkervaring:
Communicatietrainer bij verschillende bedrijven en een organisatieadviesbureau.
Re-integratiebegeleider bij een re-integratiebedrijf en 2 verschillende gemeentes.

Ik heb grote affiniteit met de doelgroep van jongvolwassenen met autisme en vind het zeer boeiend, dat in dit werk mijn achtergrond en mijn ervaringsdeskundigheid samenvallen.

Arnold Kraakman (coach/bestuurder bij IBASS)
Opleidingen:
Plantenveredeling bij Wageningen Universiteit
Post HBO Opleiding tot Coach en Teamcoach bij BGL & Partners
Vele workshops, cursussen en lezingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling
Workshops op het gebied van Autisme en AD(H)D

Werkervaring:
Onderzoeker en Docent bij Wageningen Universiteit
Personal Coach en Loopbaancoach bij Kraakman Coaching (sinds 2006)
Atletiekcoach voor ASS – jeugdgroep bij Pallas’67 te Wageningen

Coaching is samen ontdekken en verder groeien. Ik vind het inspirerend om samen op pad te gaan en samen te zoeken naar jouw ontwikkelingsgebieden. Waar ligt je kracht? Wat houd je tegen? Doe zelf wat je zelf kan, en anders ondersteun ik je. Ik ben daarbij serieus en respectvol, maar humor en speelsheid horen er ook bij voor mij.

Wendy Mooren (coach)
Opleidingen:
HBO- Sociaal Pedagogische Hulpverlening
HBO- Kindercoach

HBO- anders kijken naar kinderen, sensorische informatieverwerking
Sherborne bewegingspedagogiek

Werkervaring:
Pedagogisch Ambulant Hulpverlener bij LIndenhout
Sherborne trainer op basisscholen
Kinder-gezinscoach, Autismecoach (ZZP-er)

In mijn werk als coach vind ik het belangrijk om kinderen en volwassenen hun talenten, vaardigheden en kennis beter te laten gebruiken, hierdoor kan het zelfvertrouwen van het kind of volwassene groeien. In de praktijk betekent dit dat we uitgaan van aanwezige vaardigheden en veel aandacht besteden aan het vergroten van het vertrouwen in deze vaardigheden. U wordt begeleid in het vinden van de zogenaamde handleiding van uw unieke ik/ kind. Er wordt  met u gezocht naar mogelijkheden om de voorwaarden hiervoor zo optimaal mogelijk te maken in uw situatie.


Bregje Nonhebel (coach)
Opleidingen:
WO Sociale Wetenschappen (Orthopedagogiek)
HBO
Creatieve Therapie Muziek
Basis- en verdiepingscursus Autisme – Dr. Leo Kannerhuis
Post HBO Acceptance Commitment Therapie (Rino)
Cursus coachingsvaardigheden en technieken
Cursus Brainblocks
Training outdoor & ervarend leren

Werkervaring:
Sociotherapeut A (teamcoördinator en -coach) deeltijdbehandeling jongvolwassenen met ASS
Trainer in o.a. muziek- en bewegingstherapie, sociale vaardigheden  & assertiviteit, psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, energieverdeling en omgaan met spanning & stress

Verbinding en contact, oprechte aandacht en positieve energie kenmerken mijn manier van coachen en begeleiden.
Ik zie een coachingstraject als een ontdekkingstocht die we samen maken. Dit doen we aan de hand van prikkelende vragen, visualiseren praktische oefeningen en concrete ervaringen. Mijn uitgangspunt is dat ieder (soms on-ontdekte) sterke kanten heeft en vanuit deze kracht ook de moeilijke dingen in het leven aankan.

oplooFrank van Oploo (coach)
Opleidingen:
HBO Maatschappelijk werk
VU Sociaal Culturele wetenschappen
Begeleider NAH (Niet Aangeboren Hersenbeschadiging)
Trauma opvang voor groepen
Competentie gericht Begeleiden

Werkervaring:
Zelfstandig Bedrijfsmaatschappelijk Werker
Teamleider Gehandicaptenzorg
Bedrijfs Maatschappelijke werker ARBO dienst
Mentor Zelfstandigheidstraining
Jobcoach

Je kunt vaak meer dan je denkt. Het bevorderen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid maakt dit werk voor mij zo leuk. Samen met de cliënt en zijn/haar omgeving op zoek gaan naar welke dromen er te realiseren zijn. Samenwerken is daarbij het trefwoord, zodoende weet je nog beter wat je allemaal kunt.

Jolien Pol (coach)
Opleidingen:
Sociaal pedagogische hulpverlening (2000) en
Toegepaste psychologie (2012)

Werkervaring:
Persoonlijk begeleider bij Humanitas DMH met jong volwassenen met ASS
Begeleider bij logeeropvang Stichting Amies voor kinderen met ASS
Als ZZP-er werkzaam voor diverse cliënten met ASS, AD(H)D, NAH of lichamelijk beperking

Ik vind het werken met mensen interessant omdat niemand hetzelfde is. Ik zoek dan ook graag naar de juiste aansluiting. Ik vind het mooi om samen de weg naar groei te bewandelen en iemand hierdoor meer zelfstandig en zelfredzaam te laten worden. Ik gebruik hiervoor een gezonde dosis humor, tact, geduld en inlevingsvermogen.

RoelesHarmjan Roeles (coach)
Opleidingen:
Pabo
Kunstacademie
Conservatorium
Post HBO opleiding autisme begeleiding bij Autisme Centraal.

Werkervaring:
Docent beeldende vakken Het Domein Arnhem
Mentor en docent op de Unitacademie te Nijmegen
Kunstcoach bij Atelier Kunstmaat.

Jongeren met Autisme hulp bieden bij zelfstandigheid. Creatieve en meditatieve processen stimuleren en begeleiden.

Tessa-200x300Tessa Roorda (coach)
Opleidingen
Post HBO opleidingen Coachen en Autisme
Post HBO opleiding Jobcoach en loopbaanbegeleiding
Opleidingen oplossingsgericht en socratisch coachen, NLP
Cursussen rouw, trauma en stressmanagement en autisme
Mindfulness
Wageningen Universiteit

Werkervaring:
Coacht (jong)volwassenen met autisme
Loopbaanbegeleider van (jong)volwassenen met autisme
Begeleider van veranderprocessen in organisaties
Jobcoach

Als autisme coach ondersteun ik mensen met autisme die zaken willen veranderen in werk en privé.  Ik gebruik graag gesprekstechnieken die veiligheid bieden en helpen om de eigen kracht van mensen met autisme te versterken.  U kunt bij mij terecht voor een training mindfulness. Mijn aanpak is respectvol, liefdevol, doelgericht en positief.

 

Maria-VersteegMaria Versteeg (coach)
Opleidingen:
HBO Levensbeschouwing en Theologie
HBO Nederlands
Education of Inner Power (Innerlijke kracht)

Werkervaring:
Begeleiden van mensen met autisme
Begeleiden van ouders van leerlingen met autisme
Docent, sectievoorzitter en mentor voorgezet onderwijs

Ieder mens heeft, met wat hulp, de mogelijkheden om uit het leven te halen wat er in zit.
Als ervaringsdeskundige verbind ik mensen met hun kansen en hun kunnen waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan.

RoelRoel van Vliet (coach)
Opleidingen:
Sociaal Pedagogisch Hulpverlener

Werkervaring:
Coach voor jongvolwassenen en groepsleider van jongeren bij Zorgbureau de Liemers
Groepsleider en persoonlijk begeleider van jongvolwassenen bij Welman Zorggroep
Coach (ZZP-er) voor mensen met autisme voor alle leeftijden

Als sociaal pedagogisch hulpverlener en ervaringsdeskundige werk ik op basis van gelijkwaardigheid en respect. Samen met de persoon met ASS wil ik nadenken over mogelijkheden en kansen binnen de huidige situatie.

Vliet_van_YYtsje van Vliet (coach)
Opleidingen:
Master Special Educational Needs

Werkervaring:
Lerares basisonderwijs en remedial teacher
Coach voor jongvolwassenen bij Zorgbureau de Liemers
Coach (ZZP-er) voor mensen met autisme voor alle leeftijden

Als autismespecialist en ervaringsdeskundige sta ik naast mensen met ASS. Samen gaan we aan de slag om te zoeken naar mogelijkheden om beter te functioneren.

GZ-psycholoog


foto CorinneCorinne de Miranda
Opleidingen
HBO J Jeugdwelzijnswerk
Klinische Psychologie
Psychotherapie opleiding

Werkervaring:
3 jaar therapeut binnen een dagbehandeling in
Doetinchem
21 jaar als Psychotherapeut binnen GGZ Nijmegen, afdeling adolescenten en volwassenen
3 jaar binnen een particuliere psychotherapie praktijk in ede
Vanaf 2013 praktijk (PDP Ede) samen met collega Ada Kistemaker, GZ psychologe.

PDP staat voor Psycholoog, Diagnostiek en Psychotherapeut. Binnen PDP Ede zijn wij gespecialiseerd in de psychodiagnostiek naar ASS. Zo nodig en zo mogelijk behandelen wij mensen met ASS die bijkomend last hebben van psychische klachten. Dankzij de samenwerking met IBASS kunnen wij mensen met ASS vloeiend doorverwijzen, diagnosticeren, begeleiden en behandelen.

Voor meer informatie over PDP Ede zie onze website: www.pdpede.nl

Administratie

Willem Albes
Margreet Vonkeman