Rots en Water training

Het Rots & Water-programma helpt deelnemers bewust te worden van hun eigen kracht, kwaliteiten en mogelijkheden en het vermogen om met anderen samen te spelen, samen te werken en samen te leven. Gebaseerd op duidelijke, respectvolle regels. Je wordt je meer bewust van je eigen gevoelens en emoties die zich in het lichaam afspelen. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen meer zelfvertrouwen krijgen, betere sociale vaardigheden ontwikkelen, dat pestgedrag vermindert of helemaal verdwijnt en dat leerresultaten omhoog gaan.

Door sport, spel en bewegen worden vaardigheden aangeleerd (zoals regels en grenzen leren aanvaarden en respecteren). Zo ontwikkel je spelenderwijs zelfkennis, zelfvertrouwen, vertrouwen in een ander en sociale vaardigheden. In deze training staat Rots in jezelf voor spierspanning en stevigheid, eigen keuzes maken, op jezelf vertrouwen en opkomen voor jezelf. Het Water in jezelf staat voor ontspannen spieren, openstaan voor anderen, communiceren en samenwerken. Tijdens de training leer je rots of water te zijn wanneer de situatie daarom vraagt.

Er wordt aandacht besteed aan:

– Bewustwording van eigen lichaam, houding, emoties en reactiepatroon

– Ontdekken en durven gebruiken van eigen kracht

– Persoonlijke ruimte ervaren en durven innemen

– Zelfbeheersing en zelfvertrouwen

– Om leren gaan met groepsdruk en pesterijen.