Project IN & AUT

Het doel van dit project is om in een gezamenlijk traject jongvolwassenen met ASS beter te ondersteunen in de overgang van intensieve behandeling bij het Leo Kannerhuis naar zelfstandig wonen. De doelgroep bestaat uit jongvolwassenen met ASS die in behandeling zijn bij het Dr. Leo Kannerhuis (LKH) en waarbij de verwachting is dat ze binnen een half jaar perspectief hebben op uitstroom naar een voorziening voor beschermd wonen van Woonzorgnet. Daarna volgt uitstoom naar zelfstandig wonen met ambulante begeleiding door Stichting IBASS.

Centraal in dit traject staat het gebruik van de methode PDP: Person Driven Planning. Door in een vroeg stadium met de jong volwassene om tafel te gaan zitten en een plan voor de toekomst uit te stippelen, verwachten we de doorstroom naar (begeleid) zelfstandig wonen te versnellen. Het opstellen van dit plan gaat in samenwerking met het netwerk van de jong volwassene.

Comments are closed.