Speltherapiepraktijk “De Verwondering”

Kinderen zitten vol levenslust, genieten en verwonderen zich over alles wat ze tegenkomen.
Soms lukt dit even niet meer omdat bijvoorbeeld iemand is overleden, ouders gescheiden zijn, er sprake is van faalangst, hooggevoeligheid, autisme of misschien wel veel boosheid. Spel is een uitstekend  middel om kinderen in hun emotionele ontwikkeling te laten toenemen en gevoelens te reguleren. Onze autismecoach Elsemieke biedt vanuit haar speltherapiepraktijk “De Verwondering” in Elst (Utrecht) hulp aan kinderen met autisme.

Wat is speltherapie?
Voor kinderen is het lastig om onder woorden te brengen wat ze voelen en ervaren. Binnen speltherapie gebruiken we speelgoed zodat kinderen zich kunnen uitdrukken. Met speelgoed vertellen ze, wat in woorden moeilijk is uit te leggen. Door het spelen voelt het kind zich al wat beter omdat het zich geuit heeft.
Door middel van spel leer ik het kind gevoelens te uiten, keuzes te maken en gedrag te controleren.

Voor wie is speltherapie?
Speltherapie is voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Hoe het met kinderen gaat is vaak terug te zien in het gedrag dat zij vertonen. Kinderen kunnen uiteenlopend gedrag laten zien zoals: veel huilen, erg stil zijn, zich terugtrekken, vaak een boze (drift)bui hebben, erg angstig zijn, slecht slapen, veel last hebben van hoofdpijn. Dit gedrag is vaak het gevolg van een onderliggend probleem. Soms is niet helder wat eraan de hand is, dat maakt niet uit voor speltherapie. Kortom, kinderen die op welke manier vastlopen in hun ontwikkeling kunnen worden aangemeld voor speltherapie.

Binnen speltherapie kan er gewerkt worden aan

  • Emotieregulatie (het leren uiten van gevoelens zoals: boosheid en verdriet)
  • Het versterken van het zelfvertrouwen
  • Het verwerken van een verlieservaring of anderen schokkende gebeurtenissen
  • Sociale problemen (kinderen die moeite hebben in de omgang met andere kinderen of volwassenen)
  • Hechtingsproblemen

Lang niet altijd is helder wat er met je kind aan de hand is maar zijn er wel klachten die het kind vaak heeft zoals hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid, slaapproblemen, angst, stil en teruggetrokken of juist hyperactief. Ook dan kan speltherapie ingezet worden.