Denise Lijnse (coach)

Opleidingen:
HBO Pedagogiek (afstudeerrichting:  Psycho Sociaal Werk)
Post-HBO Gedragstherapeutisch  Medewerker
Systemische Paardencoaching
Basisopleiding tot Mindfulness Trainer

Cursussen: Schematherapie, Mentalization Based Treatment, Leefstijltraining, SOVA-training,
training Overprikkeling Voorkomen bij Autisme

Werkervaring:
Sociotherapeut klinische behandeling voor jongeren met ASS
Sociotherapeut klinische- en deeltijdbehandelingen voor mensen met persoonlijkheidsproblemen
Ambulant begeleider voor jongeren met gedragsproblemen / AD(H)D / ASS
Pedagogisch medewerker in een gezinsvervangend tehuis
Jeugdbeschermer voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen
Groepswerker in de verslavingszorg
Projectcoördinator in een vrijwilligersorganisatie (vrijwilligers: ervaringsdeskundigen in de geestelijke gezondheidszorg)

 

Sinds de start van mijn loopbaan heb ik veel mogen leren van de mensen die, op een kwetsbaar moment in hun leven hulp zochten om hun problemen de baas te worden. Deze mensen hebben mij geleerd welke elementen de doorslag kunnen geven in een geslaagd hulpverleningstraject.
Één van die elementen is de samenwerkingsrelatie.
Ik hecht dan ook veel waarde aan een goede samenwerking. Het is de basis van waaruit je kunt leren over jezelf (en hoe ASS bij en voor jou werkt), kunt ontdekken waar je talenten en mogelijkheden liggen, kunt uitzoeken hoe jouw energiehuishouding functioneert en kunt gaan experimenteren met ander gedrag om je welzijn te bevorderen.
Een goede samenwerking is gefundeerd op een aantal belangrijke pijlers, zoals betrouwbaarheid (zeggen wat je doet en doen wat je zegt), integriteit, respect, verbinding en presentie.
Een goede samenwerking biedt een stevige basis voor het proces van bewustwording. Bewustwording is nodig om de verwachtingen van anderen en de maatschappij het hoofd te kunnen bieden, de regie over je eigen leven te kunnen nemen en trouw te blijven aan jezelf en wat goed en belangrijk voor jou is.

 

 

 


Comments are closed.