Karlijn Hermsen (coach)

 

 

Opleidingen:
– Maatschappelijk werk en dienstverlening
– Post HBO autisme bij Fontys
– Studiedagen en masterclasses bij Autisme Centraal (België)
– Management Zorg en Welzijn

 

Werkervaring:
– Begeleider verstandelijk gehandicapten met autisme en gedragsmoeilijkheden
– Begeleider generalistische psychiatrie met als nadruk mensen met autisme, in ambulante en beschermd wonen settings
– Begeleider in een lunchroom voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
– Specialistisch begeleider van mensen met autisme/AD(H)D en/of angststoornissen

 

Mijn manier van werken typeert zich door een afgestemde manier van begeleiden en doen wat nodig is. Ik ben een kei in omdenken: het probleem is de startsituatie en niet het eindstation.
De afgelopen 19 jaar heb ik mensen met autisme begeleid, de eerste 9 jaar mensen met autisme en een verstandelijke beperking, de laatste 10 jaar mensen met een normale tot bovengemiddelde intelligentie. Van oud-cliënten kreeg ik terug dat ze zich gelijkwaardig behandeld voelen en meer dan eens dat ze zich voor het eerst echt gehoord voelden door een hulpverlener.

Mijn devies is dan ook: het werkt pas als je de ander echt wilt leren kennen.


Comments are closed.