Wat is de doelgroep van IBASS?

IBASS begeleidt mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) met een gemiddelde of hoge begaafdheid. Naast deze ASS kunnen er ook andere problemen/diagnoses zijn.

Heeft IBASS een wachtlijst?

IBASS werkt waar nodig met een wachtlijst. Mocht er op korte termijn geen coach beschikbaar zijn in uw regio, dan vragen wij u of u op de wachtlijst geplaatst wil worden. Wij kunnen meestal geen precieze indicatie geven van de wachttijd, maar wij nemen direct contact met u op zodra er een coach beschikbaar is. We horen het graag als u inmiddels een plek heeft gevonden bij en andere zorgaanbieder en/of als u van de wachtlijst af wil.

Wie betaalt de begeleiding?

De begeleiding wordt meestal betaald door uw gemeente. Vaak moet de cliënt zelf een eigen bijdrage betalen. De hoogte van de eigen bijdrage verschilt per gemeente en hangt af van uw inkomen. U kunt er ook voor kiezen om de begeleiding zelf te betalen. Neem contact op met ons kantoor voor de huidige tarieven.

Kan ik zelf een coach kiezen?

IBASS stelt een coach voor op basis van de begeleidingsvraag, de beschikbaarheid van de coach en het werkgebied van de coach. Als uit het kennismakingsgesprek blijkt dat er geen match is, zal IBASS proberen een andere geschikte coach te vinden.

Hoe verloopt een aanmelding?

Nadat u zich bij IBASS heeft aangemeld, volgt een kennismakingsgesprek met een coach van IBASS. Dit gesprek gaat over uw hulpvraag, de werkwijze van IBASS en de stappen die gezet moeten worden om de financiering te regelen. Aan het einde van het gesprek wordt bepaald of de coach waar u het kennismakingsgesprek mee hebt gehad u gaat begeleiden. Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend; u kunt ook vragen om een andere coach of afzien van ambulante begeleiding na de kennismaking. Voor meer details van de hele procedure zie werkwijze.

Waar kan ik terecht als mijn eigen coach niet beschikbaar is?

Als u uw coach niet kunt bereiken, kunt u contact opnemen met ons kantoor. Zij helpen u dan verder.
Als een coach op vakantie gaat, wordt van te voren met u besproken of u een vervanger wenst tijdens de vakantie van de coach. Uw coach zal dit dan voor u regelen.

Kan ik, als cliënt van IBASS, mijn dossier inzien?

Ja, we maken van elk gesprek met een cliënt een verslag. Deze verslagen kunt u opvragen bij uw coach.

Wat doet IBASS met mijn privé-gegevens?

IBASS werkt met een veilig cliëntvolgsysteem. Alle betrokkenen hebben een datalekprotocol ondertekend en zullen met de grootste voorzichtigheid met uw gegevens omgaan. IBASS deelt alleen informatie met anderen als u daar schriftelijk toestemming voor geeft.