Kwaliteiten van coaches

Om zo goed mogelijke begeleiding van onze cliënten te waarborgen doen wij er alles aan om de kwaliteit van onze coaches zo hoog mogelijk te houden. Hieronder lees je hoe we dat doen.

Strenge selectie

We selecteren  onze coaches streng op kennis en kunde en iedere coach heeft minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van autismebegeleiding. Iedere coach heeft een relevante opleiding en voor de specialistische begeleiding is dat minimaal op HBO niveau. Alle coaches zijn gespecialiseerd op coaching bij autisme.

SKJ voor jeugdcoaches

Alle jeugdcoaches hebben een SKJ-registratie. Dat betekent dat ze extra cursussen moeten volgen en regelmatig worden gecontroleerd op hun kennis van jeugdbegeleiding.

Autisme keurmerk

Al onze coaches hebben een autisme keurmerk. Coaches kunnen daarbij kiezen uit het IBVA of het Kwaliteits Register Autismespecialisme. Dit betekent dat de coaches moeten voldoen aan opleidingseisen en ervaring op het gebied van autismebegeleiding en daarop regelmatig worden gecontroleerd.

Cursussen en bijscholing

De coaches moeten verplicht bijscholing volgen, zodat ze zich blijven ontwikkelen als coach. De bijscholingen zijn korte of langere trainingen en workshops gericht op autismebegeleiding.

Autismegerichte intervisie

Aangezien autismebegeleiding een vak apart is eisen wij van onze coaches dat zij minimaal 6 maal per jaar intervisie hebben met andere autismecoaches. Op deze manier leren ze van elkaar en ontwikkelen ze zich tot nog betere coaches.