Klachtenprocedure

Ondanks alle zorg en energie die wij steken in het zo goed mogelijk uitvoeren van ons werk kan het altijd een keer voorkomen dat u niet tevreden bent. Het liefst lossen wij dat zo snel mogelijk samen met u op. Wat u dan kan doen staat beschreven in onze klachtenregeling. Hier vindt u het klachtenreglement van IBASS met daarin beschreven de rol van onze vertrouwenspersonen.

Mocht u er ondanks de hulp van de stappen in dit reglement niet uitkomen, dan kunt u ook een klacht indienen via de onafhankelijke klachtenorganisatie Klachtenportaal Zorg. IBASS is bij deze organisatie aangesloten. De link naar hun website staat hieronder.

AKJ & Zorgbelang – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij – afhankelijk van hun woonplaats – terecht bij het AKJ of bij Zorgbelang. Ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis. Het AKJ en Zorgbelang zijn zelfstandige stichtingen, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Stichting IBASS.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met (jouw coach van) Stichting IBASS, neem dan contact op met de adviesdienst van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met (jouw coach van) Stichting IBASS.

Zo bereik je het AKJ en Zorgbelang

  • Bel naar 088 – 555 1000
  • Mail naar info@akj.nl
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

In 2022 zijn er géén formele klachten binnengekomen bij IBASS. Er zijn twee signalen geweest en die zijn opgelost met een goed resultaat. Klik hier voor een klachtenjaarverslag van 2022.