Klachtenprocedure

Hier vindt u het klachtenreglement van Ibass

Wij zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg