Klachtenprocedure

Ondanks alle zorg en energie die wij steken in het zo goed mogelijk uitvoeren van ons werk kan het altijd een keer voorkomen dat u niet tevreden bent. Het liefst lossen wij dat zo snel mogelijk samen met u op. Wat u dan kan doen staat beschreven in onze klachtenregeling. Hier vindt u het klachtenreglement van IBASS met daarin beschreven de rol van onze Vertrouwenspersoon.

Mocht u er ondanks de hulp van de stappen in dit reglement niet uitkomen, dan kunt u ook een klacht indienen via de onafhankelijke klachtenorganisatie Klachtenportaal Zorg. IBASS is bij deze organisatie aangesloten. De link naar hun website staat hieronder.

In 2019 zijn er twee informele klachten binnengekomen bij IBASS. Er is geen enkele officiële klacht ingediend. Een verslag van 2019 leest u in het document Klachtenjaarverslag 2019.