Intervisie

]IBASS wil de kwaliteit van de dienstverlening hoog houden. Hierom is het belangrijk dat de coaches op de hoogte blijven van de nieuwe methoden, inzichten en dergelijke. Onze kwaliteit is immers afhankelijk van de kennis en kunde van onze coaches. Kennisuitwisseling en collegiale ondersteuning helpen onze coaches om nieuwe methoden te ontdekken en gesprekstechnieken aan te scherpen.

IBASS heeft intervisiegroepen opgericht om dit vorm te geven. Deelname aan een intervisiegroep is een voorwaarde voor alle coaches.

Een intervisiegroep komt minstens eens per twee maanden bij elkaar om casussen te bespreken, begeleidingsvragen door te nemen en nieuwe methoden met elkaar te delen.