Oriëntatie Activerend Werk

Oriëntatiefase Activerend Werk is een eerste stap op weg naar werk. Het kan ingezet worden in een aantal gemeenten in Gelderland vanuit de WMO, om te starten met onderzoeken welke opleiding of werk bij je past. Voor dit traject worden ervaren coaches van IBASS ingezet. Diverse instrumenten worden gebruikt om vaardigheden en wensen  inzichtelijk(er) te maken.
Dit kortdurende traject wordt afgesloten met een schriftelijk advies over een passende werkplek en/of werkveld,  opleidingsmogelijkheden en te nemen vervolgstappen.

Uitgangspunten

  • Trajectduur is kortlopend, ± 3 maanden
  • Het omvat persoonlijke begeleiding van de cliënt die is gericht op het geven van het beoogde inzicht en advies
  • De persoonlijke begeleiding wordt gegeven door een ervaren professional op minimaal HBO-niveau
  • Het advies vindt plaats in afstemming met de WMO consulent van de eigen gemeente en de uitkerende instantie
  • Het advies wordt samen met cliënt opgesteld (schriftelijk) en door of met toestemming van cliënt aan WMO consulent verstrekt

Stappenplan

  1. Eigen talenten, kwaliteiten en ervaring
  2. Het perspectief op werk
  3. Een passende werkplek en/of werkveld
  4. Opleidingsmogelijkheden
  5. De eerste aanzet voor het CV 5 (opbouw portfolio)

Voor wie

Cliënt (van 16 tot aan pensioenleeftijd) heeft grote afstand tot de arbeidsmarkt en wil ondersteuning om een bijdrage te kunnen leveren/te kunnen werken.

Cliënt heeft behoefte aan (vergroten van) inzicht in de wensen, mogelijkheden en het perspectief ten aanzien van werk.

Welke gemeenten doen mee?

Doesburg, Duiven, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Roozendaal, Wageningen, Westervoort, Zevenaar

Alles rustig nalezen? Download de flyer.