Voor wie

U heeft autisme

Uit een onderzoek is gebleken dat u een vorm van autisme heeft. U ervaart problemen in uw dagelijkse leven. Dit kan in uw privésituatie zijn, in uw relatie, uw werksituatie of op andere gebieden.

IBASS kan u helpen een weg te vinden om hiermee om te gaan. Wij kunnen u begeleiden in uw thuissituatie, maar ook in uw werk of naar een werkend leven. Heeft u begeleiding nodig bij het plannen van uw studie, het zoeken van een woning of om uw financiële situatie op orde te krijgen, dan bieden wij de gepaste begeleiding en ondersteuning. Wij zullen samen met u inventariseren wat al goed gaat en waar nog aandachtspunten liggen. Wij passen de wijze van begeleiding aan uw behoeften aan.

U heeft een vermoeden dat u autisme heeft

Denkt u dat u autisme heeft of vermoedt iemand in uw omgeving dit, dan volgt er een tijd van onzekerheid. U voelt zich onbegrepen, heeft moeite met contact maken of het uitvoeren van lastige taken. U merkt dat plannen en organiseren niet goed verlopen, u ervaart misschien problemen in uw werk die mogelijk voortkomen uit uw autisme.

IBASS kan u op weg helpen naar onderzoek en het eventueel verkrijgen van de diagnose autisme. Wij zullen samen met u op zoek gaan naar uw mogelijkheden. Ook kunnen wij u helpen om te leren omgaan met de beperkingen die u in het dagelijks leven ondervindt. Wij kunnen u op alle gebieden ondersteunen naar maximale zelfstandigheid.

U heeft een kind met autisme

U heeft een kind met autisme. Dit vraagt in de thuissituatie veel van u en u voelt machteloosheid. De communicatie met uw kind verloopt niet goed, u begrijpt niet waarom uw kind bepaalde dingen doet, u moet steeds hetzelfde herhalen zonder dat uw kind u lijkt te begrijpen, het lukt niet om uw kind bepaalde zaken aan te leren etc.

IBASS kan u helpen uw kind beter te gaan begrijpen. Wij kunnen u begeleiden in het vinden van de zogenaamde handleiding van uw unieke kind. Iedere ouder wil zijn of haar kind verder helpen in het leven. Wij zullen met u de wegen zoeken om de voorwaarden hiervoor zo optimaal mogelijk te maken in uw situatie.

Uw partner heeft autisme

Uw partner heeft de diagnose autisme. De communicatie tussen u en uw partner verloopt moeizaam, u voelt zich alleen en niet begrepen door uw partner, uw partner kan zich moeilijk in u inleven, het samen opvoeden van de kinderen verloopt niet soepel en u begrijpt niet waarom uw partner bepaalde dingen doet.

IBASS kan u helpen om uw partner beter te gaan begrijpen en hierdoor de kans op een betere relatie te vergroten. Ook kunnen wij begeleiding bieden om in de opvoeding van uw kinderen op één lijn te komen, om uw rol van zorgverlener van uw partner van u af te schudden en een gelijkwaardige relatie te krijgen. Dit is een proces dat wij samen met u en uw partner zullen doorlopen.

Een van uw ouders heeft autisme

Eén van uw ouders heeft een vorm van autisme. In de loop van uw leven wordt steeds duidelijker dat het bij u thuis anders gaat dan bij de meeste andere mensen om u heen. U voelt zich niet begrepen door uw ouder of u vraagt zich af waarom uw ouder bepaalde dingen doet. Uw ouder groeit niet mee in uw veranderende behoefte als kind en heeft moeite met het tonen van emoties. U vindt thuis hierdoor weinig begrip voor uw eigen stappen en problemen in het leven.

IBASS kan u helpen beter te begrijpen waarom u bij uw ouder niet de empathie vindt die u zo graag wilt. Gaandeweg leert u wat autisme inhoudt. Wij zullen u handvatten bieden om met deze situatie om te gaan en zo mogelijk een betere relatie met uw ouder te krijgen. Een beter begrip van wat autisme inhoudt kan hopelijk in de toekomst teleurstellingen voorkomen.