Organisatie

IBASS is opgericht in 2009.
De organisatie wordt aangestuurd door drie bestuursleden die tevens coach zijn. Daardoor weten zij goed wat er speelt voor de coaches. De Raad van Toezicht controleert en adviseert het bestuur. Hiervoor is de Toezichtvisie. Het Bestuur stuurt de organisatie aan. Ons kantoor in Ede is het centrale informatiepunt van de organisatie.

De begeleiding die IBASS biedt, wordt geleverd door de coaches die bij de organisatie zijn aangesloten. Onze coaches worden bij hun werk ondersteund door Corinne de Miranda, een ervaren GZ-psycholoog en psychotherapeut. Zij is onze sparringpartner voor zaken rond de begeleiding en kan worden ingezet voor een diagnostisch onderzoek.

Onze coaches

IBASS werkt met zelfstandige zorgondernemers. Dit zijn coaches die een gerichte opleiding op minimaal HBO niveau hebben.

Onze coaches hebben ruime ervaring in het begeleiden van mensen met autisme en ze zijn vaak ervaringsdeskundige. Naast hun ervaring met autisme hebben ze vaak een eigen specialisme zoals bijvoorbeeld relaties, werk, loopbaanbegeleiding, stressmanagement, onderwijs en opvoeding.

Wij organiseren regelmatig themadagen voor onze coaches om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Deelname aan intervisie is verplicht, evenals na- en bijscholing op het gebied van autisme-begeleiding. Coaches blijven goed op de hoogte van ontwikkelingen in de zorgsector door samenwerking in werkgroepen. Kennis en ervaring worden hierdoor gemakkelijker uitgewisseld. Al onze coaches hebben een Verklaring Omtrent Gedrag.