Raad van Toezicht

IBASS heeft een professionele Raad van Toezicht waarin uit vier leden met een heel verschillende achtergrond. De Raad van Toezicht heeft een Toezichtvisie. Zij houdt in de gaten of de organisatie, met name het bestuur van IBASS, zich richt op de juiste doelen en activiteiten. Leidraad daarbij zijn de maatschappelijke doelen die IBASS zich heeft gesteld in de statuten. Daarnaast controleert de Raad van Toezicht of IBASS zich houdt aan de Governance Code Zorg.

De Raad van Toezicht heeft een Jaarverslag 2020 RvT IBASS gemaakt, waarin u leest wie de leden zijn en wat de Raad van Toezicht in 2020 heeft gedaan.