Wie zijn wij?

Raad van Toezicht

Alita Hidding – Lid (waarnemend voorzitter)
Cees van Helvert – Lid
Nynke Ridderikhof – Lid

Bestuur

Paulien Fopma – Bestuurslid
Nanda Koopmanschap – Bestuurslid
Arnold Kraakman – Bestuurslid

Cliëntenraad

Inspraak van cliënten is voor IBASS essentieel. Momenteel is onze cliëntenraad onder reconstructie. Mocht je interesse hebben om deel te nemen neem dan contact op.

Vertrouwenspersoon

Titia Jonkers
Vertrouwenspersoon@ibass.nl

Coaches in de omgeving van Amersfoort

Coaches in de omgeving van Apeldoorn

Coaches in de omgeving van Arnhem

Coaches in de omgeving van Ede en Wageningen

Coaches in de omgeving van Nijmegen

Coaches in de omgeving van Utrecht

GZ-psycholoog

Administratie

Willem Albes
Liset Akse
José Hilgeman