Ambulante begeleiding

De meest voorkomende vorm van begeleiding die wij bieden is ambulante begeleiding. Een vaste coach voert gesprekken met de cliënt op een locatie waar de cliënt dat graag wil, in de meeste gevallen is dit bij de cliënt thuis maar het kan ook op ons kantoor in Ede.

De coach en cliënt bepalen welke leefgebieden aan de orde dienen te komen. Het kan gaan over de woon- en leefomgeving , financiën, sociale relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid en welbevinden, zingeving, werk en activiteiten.

Het voordeel van het voeren van de gesprekken bij de cliënt thuis is dat zaken rondom bijvoorbeeld administratie en post daar aanwezig zijn en opgezocht kunnen worden. Soms is het goed om juist op een neutrale locatie af te spreken om in rust te kunnen praten, bijvoorbeeld als er thuis meerdere gezinsleden aanwezig zijn.

Hoe vaak er contact is tussen de cliënt en zijn coach, is afhankelijk van de situatie. Indien de gemeente indiceert stelt zij het aantal uren vast. In de praktijk is het vaak éénmaal per week of tweewekelijks.

De gemeente is verantwoordelijk voor de betaling van de ambulante begeleiding. Zij indiceert middels een consulent die op huisbezoek komt, een zogenaamd “keukentafelgesprek”. De consulent adviseert de gemeente over de hoeveelheid tijd die nodig is voor een cliënt. De cliënt moet wel een eigen bijdrage betalen over de begeleiding. Deze wordt gefactureerd door het CAK. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen, het aantal uren begeleiding en de gemeente waarin de cliënt woont.

In een kennismakingsgesprek kunt u erachter komen wat IBASS voor u kan betekenen. Neem contact met ons op als u een gesprek wilt met één van onze coaches.