IBASS biedt levensloopbegeleiding, onder andere begeleiding bij het vinden van passend werk en daarnaast begeleiding op de werkplek. Dit heet Jobcoaching.

Jobcoaching is aan de orde als de werksituatie problemen oplevert voor de werknemer en/of voor de werkgever.

Jobcoaching richt zich op:

  • Verbetering van functioneren op de werkplek
  • Verbetering van de werkrelatie
  • Voorkomen van verzuim
  • Voorkomen van ontslag
  • Terugkeer na langdurig verzuim

De inhoud van de Jobcoaching is maatwerk en dus aangepast aan de situatie van de cliënt en de organisatie.

De Jobcoaches van IBASS zijn aangesloten bij de Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland.

De werkgever van de cliënt of de cliënt zelf betaalt het traject.