Cliëntenadviesraad

Om onze kwaliteit te kunnen behouden en verhogen, hechten wij veel belang aan het hebben van een cliëntenadviesraad. De cliëntenadviesraad let erop of de dienstverlening van IBASS op een correcte manier worden uitgevoerd. De feedback vanuit de cliëntenadviesraad gebruiken wij om onze dienstverlening kwalitatief hoog te houden. IBASS vindt het van groot belang dat cliënten serieus worden genomen en met respect worden behandeld. Een cliëntenadviesraad kan door het bestuur van IBASS gevraagd worden om een mening te geven over een actueel onderwerp.

In de cliëntenadviesraad wordt gesproken over allerlei onderwerpen die in een reglement zijn vastgelegd. Te denken valt aan:

  • Wordt er door medewerkers van IBASS voldoende naar cliënten geluisterd?
  • Stilstaan bij het jaarplan van IBASS.
  • Belangrijke ontwikkelingen in de zorg.

Praktische informatie

  • De raad bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6 leden.
  • Leden zijn cliënt of ouder/ verzorger van een jeugdcliënt (t/m 18 jaar).
  • De leden komen 4 keer per jaar bijeen.
  • Er is één bestuurslid (Bart van Roosmaelen) bij iedere bijeenkomst aanwezig ter ondersteuning in de rol van voorzitter.
  • De bijeenkomsten zijn op kantoor van IBASS in Ede.
  • We houden ons aan de gedragscode van IBASS.

Wil je meedoen met de cliëntenraad of heb je vragen aan de cliëntenraad? Meld het dan bij je coach of stuur een mail naar clientenadviesraad@ibass.nl.