Cliëntenadviesraad

Om onze kwaliteit te kunnen behouden en verhogen, hechten wij veel belang aan het hebben van een cliëntenraad. De cliëntenraad let erop of de dienstverlening van IBASS op een correcte manier worden uitgevoerd. De feedback vanuit de cliëntenraad gebruiken wij om onze dienstverlening kwalitatief hoog te houden. IBASS vindt het van groot belang dat cliënten serieus worden genomen en met respect worden behandeld.

In de cliëntenraad wordt gesproken over allerlei onderwerpen die in een reglement zijn vastgelegd. Te denken valt aan:

– Wordt er door medewerkers van IBASS voldoende naar cliënten geluisterd?

– Wat staat er in het actieplan en in het jaarverslag? Is daarin voldoende rekening gehouden met de positie van cliënten?

– Belangrijke zaken in de zorg.

Een cliëntenraad kan ook door het bestuur van IBASS gevraagd worden om een mening te geven over een actueel onderwerp.

De cliëntenraad komt 4 maal per jaar bij elkaar. De zittingsperiode van de leden van de cliëntenraad is twee jaar. Cliënten kunnen de cliëntenraad benaderen met vragen, opmerkingen of ideeën. Het e-mailadres van de cliëntenraad is: clientenadviesraad@ibass.nl.
Bent u cliënt van IBASS en ook van mening dat IBASS met een cliëntenraad haar taken beter kan uitvoeren en de hoogstaande kwaliteit van haar dienstverlening kan blijven garanderen? Wilt u hieraan meewerken, meedenken en over meepraten? Meldt u dan aan als belangstellende. Dit mag per e-mail naar info@ibass.nl.