Missie en Visie

Missie

IBASS levert specialistische begeleiding op maat aan mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) naar maximale zelfstandigheid. De hoogopgeleide en zeer ervaren coaches van IBASS begeleiden mensen met ASS met een gemiddelde tot bovengemiddelde intelligentie. We bieden levensloopbegeleiding aan mensen die aanlopen tegen complexe problematiek in diverse levensgebieden.

Onze visie op effectieve begeleiding

IBASS stelt de zorgvrager centraal. De zorgvrager is een uniek persoon, die zelf richting geeft aan zijn/haar leven en zoveel mogelijk zelf bepaalt welke zorg hij/zij nodig heeft. Professionele zorg is een aanvulling op het leven van de zorgvrager. De professional zal de zorgvrager ondersteunen en adviseren en indien nodig neemt hij taken en/of de regie over. De zorgvrager geeft zelf richting aan de begeleiding (‘begeleiding op maat’) en zorgvrager en zorgverlener hebben een gelijkwaardige positie. We werken toe naar een betere balans tussen draagkracht en draaglast, het terugkrijgen of behouden van eigen regie, maximale zelfredzaamheid en versterking van het sociale netwerk.