Bedrijven

Als u werknemers in dienst heeft met Autisme of op een andere manier binnen uw organisatie in contact komt met mensen met Autisme, dan bieden wij een scala aan mogelijkheden voor begeleiding, scholing en training binnen uw organisatie.

Mensen met Autisme zijn veelal precieze, betrouwbare werknemers. Zij zijn goed in staat opdrachten nauwkeurig uit te voeren en tot een goed einde te brengen. Hiervoor is echter een aantal voorwaarden nodig. De opdracht moet duidelijk en goed uitgelegd worden en het moet voor de werknemer duidelijk zijn wat van hem/haar verwacht wordt. Dit vraagt van de werkgever kennis van Autisme en inleving in de problematiek van de werknemer. Wij kunnen u de benodigde kennis en vaardigheden aanbieden om de werksituatie te verbeteren. Hiernaast kunnen wij ook ondersteuning bieden bij  re-integratie en bij een traject van werk naar werk.

U kunt in uw organisatie ook op een andere manier te maken krijgt met mensen met Autisme. U heeft  bijvoorbeeld leerlingen, patiënten of klanten met Autisme. Dit vraagt vaak een andere aanpak van u dan bij iemand zonder Autisme. U kunt er tegenaan lopen dat de persoon met Autisme u niet begrijpt, iets anders doet dan u verwacht, anders reageert dan u wenst etc. Een kleine aanpassing  in uw wijze van benaderen kan dan een grote verandering teweeg brengen in de communicatie.

IBASS heeft ruime ervaring en middelen om coaching en training te verzorgen binnen uw organisatie. Indien u hiervoor een verzoek bij ons indient, gaan we  met u in gesprek. Samen zullen we inventariseren wat het beste bij uw vraag en financiële mogelijkheden past.

Voor een overzicht zie trainingen

Als u een vraag heeft over onze diensten, dan kunt u ons mailen of bellen.