Bregje Nonhebel (coach)

Bregje is geregistreerd in het SKJ Kwaliteitsregister onder nummer 100009519

Opleidingen:
WO Sociale Wetenschappen (Orthopedagogiek)
HBO Creatieve Therapie Muziek
Basis- en verdiepingscursus Autisme – Dr. Leo Kannerhuis
Post HBO Acceptance Commitment Therapie (Rino)
Cursus coachingsvaardigheden en technieken
Cursus Brainblocks
Training outdoor & ervarend leren

Werkervaring:
Sociotherapeut A (teamcoördinator en -coach) deeltijdbehandeling jongvolwassenen met ASS
Trainer in o.a. muziek- en bewegingstherapie, sociale vaardigheden  & assertiviteit, psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, energieverdeling en omgaan met spanning & stress

Verbinding en contact, oprechte aandacht en positieve energie kenmerken mijn manier van coachen en begeleiden.
Ik zie een coachingstraject als een ontdekkingstocht die we samen maken. Dit doen we aan de hand van prikkelende vragen, visualiseren praktische oefeningen en concrete ervaringen. Mijn uitgangspunt is dat ieder (soms on-ontdekte) sterke kanten heeft en vanuit deze kracht ook de moeilijke dingen in het leven aankan.


Comments are closed.