Francien Hoving (coach)

Francien is geregistreerd in het SKJ Kwaliteitsregister onder nummer 100007778

Opleidingen
Agogisch werk
Ambulant jeugd- en gezinsbegeleider ( post HBO)
Beeldende therapie coaching op basis van ACT ( acceptatie en commitment therapie
Co trainer SOVA ( sociale vaardigheid training)
Cursus competentie gericht werken
Cursus Rouw en verlies
Diverse trainingen op het gebied van verbale en fysieke agressie beheersing

Werkervaring
Groepsleidster/mentor in de jeugdhulpverlener
Groepsbegeleidster buitenschoolse opvang+ aan Marokkaanse tieners
Groepsbegeleidster/mentor volwassen verstandelijk gehandicapten met ASS
Sociotherapeut in de kinder- en jeugdpsychiatrie op de kliniek en ambulant
Sociotherapeut behandeling in de klas
Praktijk voor beeldende therapie & coaching

Ieder mens is uniek! In mijn coaching en begeleiding stem ik af en sluit aan op wat er nodig is. Kijken naar belangen, behoeftes en verlangens van het individu, daar hecht ik veel waarde aan. Samenwerken, de puzzelstukjes neer leggen en kijken hoe we de puzzel kloppend en werkbaar kunnen maken vind ik een mooi en boeiend proces.


Comments are closed.