Frank van Oploo (coach)

Frank is geregistreerd in het SKJ Kwaliteitsregister onder nummer 100025234

Opleidingen:
HBO Maatschappelijk werk
VU Sociaal Culturele wetenschappen
Begeleider NAH (Niet Aangeboren Hersenbeschadiging)
Trauma opvang voor groepen
Competentie gericht Begeleiden

Werkervaring:
Zelfstandig Bedrijfsmaatschappelijk Werker
Teamleider Gehandicaptenzorg
Bedrijfs Maatschappelijke werker ARBO dienst
Mentor Zelfstandigheidstraining
Jobcoach

Je kunt vaak meer dan je denkt. Het bevorderen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid maakt dit werk voor mij zo leuk. Samen met de cliënt en zijn/haar omgeving op zoek gaan naar welke dromen er te realiseren zijn. Samenwerken is daarbij het trefwoord, zodoende weet je nog beter wat je allemaal kunt.


Comments are closed.