Wendy Mooren (coach)

Wendy is geregistreerd in het SKJ Kwaliteitsregister onder nummer 110486919

Opleidingen:
HBO- Sociaal Pedagogische Hulpverlening
HBO- Kindercoach
HBO- anders kijken naar kinderen, sensorische informatieverwerking
Sherborne bewegingspedagogiek

Werkervaring:
Pedagogisch Ambulant Hulpverlener bij LIndenhout
Sherborne trainer op basisscholen
Kinder-gezinscoach, Autismecoach (ZZP-er)

In mijn werk als coach vind ik het belangrijk om kinderen en volwassenen hun talenten, vaardigheden en kennis beter te laten gebruiken, hierdoor kan het zelfvertrouwen van het kind of volwassene groeien. In de praktijk betekent dit dat we uitgaan van aanwezige vaardigheden en veel aandacht besteden aan het vergroten van het vertrouwen in deze vaardigheden. U wordt begeleid in het vinden van de zogenaamde handleiding van uw unieke ik/ kind. Er wordt  met u gezocht naar mogelijkheden om de voorwaarden hiervoor zo optimaal mogelijk te maken in uw situatie.

 


Comments are closed.